Produkty anaerobowe przeznaczone są do zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowych, pasowanych i płaskich. Połączenia realizowane z zastosowaniem produktów Drei Bond cechują się wysoką wytrzymałością, odpornością na drgania i wysoką temperaturę. Z zastosowaniem odpowiednich aktywatorów możliwe jest łączenia materiałów pasywnych oraz skrócenie czasu polimeryzacji. W stanie utwardzonym produkty anaerobowe są odporne na większość mediów przemysłowych.

 Drei
Bond
Klasa
wytrzyma-łości 
Kolor   Lepkość
[mPa·s/25oC]
 Max. średnica gwintu / max. szczelina
[mm]
Wytrzyma-łość
wstępna

[min]
Całkowity czas utwardzania
[h]
Zakres temperatury
[oC]
Wytrzyma-łość na ścinanie 
[N/mm2]
(ISO 10123)
Moment zrywający
[Nm]
(ISO 10964)
Karta techniczna 
1344
(d. 5102)
Niska Niebieski 450 ÷ 600 M20
0,15 
10 ÷ 20 3 ÷ 24 -55 do +150 8 ÷ 12  12 ÷ 18 TDS
5510 Niska  Biały 17 000 ÷ 70 000 M80
0,3 
20 ÷ 40 5 ÷ 12  -55 do +150 4 ÷ 6  6 ÷ 11 TDS
1110
(d. 5135)
Niska Biały 25 000 ÷ 96 000 0,5  15 ÷ 30 6 ÷ 24  -55 do +150/170 5  ÷ 10 18 ÷ 24 TDS
1360
(d. 5202)
Średnia Czerwony 800 ÷ 1200 M20
0,15
10 ÷ 20 3 ÷ 24  -55 do +150 8 ÷ 12 12 ÷ 18 TDS
 5314 Średnia Niebieski 1 700  ÷ 9 000 M36
0,25
10 ÷ 20 3 ÷ 24 -55 do +200/250 9 ÷ 13 18 ÷ 23 TDS
 5204 Średnia Żółty 20 000 ÷ 80 000 M80
0,3
15 ÷ 30 3 ÷ 12 -55 do +150 6 ÷ 13 18 ÷ 24 TDS
 5300 Wysoka Zielony 10 ÷ 20 M5
0,07
10 ÷ 20 3 ÷ 12 -55 do +150 8 ÷ 12 10 ÷ 25 TDS
1303
(d. 5301)
Wysoka  Zielony 120 ÷ 180 M12
0,1
5 ÷ 10 3 ÷ 24 -55 do +150 17 ÷ 22 24 ÷ 35 TDS
1385
(d. 5352)
Wysoka  Zielony 400 ÷ 600 M20
0,15
3 ÷ 18 3 ÷ 12 -55 do +175 25 ÷ 30 25 ÷ 35 TDS
5304 Wysoka Zielony  2 600 ÷ 3 300 M20
0,15
10 ÷ 20 5 ÷ 12 -55 do +200 15 ÷ 20 25 ÷ 35 TDS
5330 Wysoka Zielony  2 200 ÷ 4 000 M56
0,3
10 ÷ 40 24 ÷ 36 -55 do +200 15 ÷ 25 25 ÷ 35 TDS
 5454NT
(d. 5454)
Wysoka Zielony 3 000 ÷ 4 000 M36
0,2
3 ÷ 18  3 ÷ 12 -55 do +175 25 ÷ 30 30 ÷ 40 TDS
1375 Wysoka Czerwony 5 000 ÷ 28 000  M56
0,3
20 ÷ 40  6 ÷ 24 -55 do +230 10 ÷ 20 25 ÷ 35 TDS
1370
(d. 5370)
Wysoka Czerwony 18 000 ÷ 28 000  M25
0,25
5 ÷ 10  4 ÷ 12  -55 do +220 30 ÷ 35 25 ÷ 50 TDS

© DREI BOND  2021. All rights reserved.